พรชัยหลวงพ่อทวดแท้ หน้า1โทร 0983699890 เบอร์ไลน์ Line ID vaya07 Facebook พรชัย เลาวะยานนท์
             
 นายพรชัย เลาวะยานนท์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม2 พุทธมณฑล สาย3 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020 - 1 - 33934 - 0
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 หนองแขม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191 - 0 - 68235 -7
คลิกที่ ที่อยู่ดูสถานที่ตั้งร้านพรชัยพระหลวงพ่อทวด

✱พระทุกองค์ที่ระบุราคาไว้ในร้านออนไลน์นี้ ยังไม่คิดรวมราคาค่าบริการส่ง EMS อีก 50 บาท✱

*** ประวัติวัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม 
          วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม เดิมชื่อ วัดช้างให้ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 
          พระยาแก้มดำเจ้าเมืองไทรบุรี สร้างเมืองใหม่ได้อธิษฐานปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป เมื่อช้างหยุดอยู่ ณ.ที่แห่งหนึ่ง แล้วร้องขึ้นสามครั้ง จึงสร้างเมืองใหม่ ณ.ที่ตรงนั้นสมัยโบราณกาล คนมลายูซึ่งยังนับถือพุทธศาสนา พระยาแก้มดำจึงได้สร้างวัดช้างให้
          ต่อมาใน พ.ศ.1300 กษัตริย์ครองกรุงศรีวิชัยแห่ง ปาเล็มบังมีอานุภาพแผ่อาณาเขต เข้ามาถึงแหลมมลายู และได้ก่อสรางปูชนีย์ ทางพระพุทธศาสนาไว้หลายแห่ง ศิลาจารึกแผ่นหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจารึกว่า พ.ศ.1318 เจ้าเมืองศรีวิชัยได้มาก่อพระเจดีย์องค์หนึ่งที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชและพระพุทธไสยาสน์ในถ้ำแห่งภูเขา วัดหน้าถ้ำ (ปัจจุบันชื่อวัดคูหาภิมุข)  ตั้งอยู่ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  ได้สร้างใน สมัยศรีวิชัยระหว่าง พ.ศ.1318 - พ.ศ.1400 ต่อมาได้ปฏิสังขรณ์เพิ่มเติม ซึ่งคงปรากฏอยู่กระทั่งบัดนี้ องค์พระยาวถึง 81 ฟุต 1 นิ้ว ขนาดใหญ่วัดโดยรอบองค์พระ 35 ฟุต
          พ.ศ.1300 กษัตริย์ ครองกรุงศรีวิชัยแห่งปาเล็มบัง สร้างเมือง ณ วัดราษฎร์บูรณะ แต่ต่อมาวัดราษฎร์บูรณะได้กลายเป็นวัดร้าง
          พ.ศ. 2478 ขุนธำรงพันธุ์ภักดี ขุนพิทักษ์รายา ขายช้างเชื่อกหนึ่ง นำเงินไปบูรณะวัดช้างให้ วัดราษฎร์บูรณะได้เป็นวัดร้าง                  พ.ศ. 2480 สถานที่แห่งนี้เป็นเพียงป่ารก มีต้นไม้ใหญ่ พระครูมนูญสมณการ วัดพลานุภาพ ได้ชักชวนชาวบ้านช้างให้และใกล้เคียงไปทำการแผ้วถางวัดร้างแห่งนี้ โดยจัดบูรณะให้เป็นวัดมีพระสงฆ์เข้าอยู่จำพรรษา
          พ.ศ. 2484 เจ้าอาวาสได้ลาสิกขา วัดราษฎร์บูรณะจึงไม่มีเจ้าอาวาส วัดราษฎร์บูรณะจึงได้กลายเป็นวัดร้างอีกครั้ง
          พ.ศ. 2488 เกิดสงครามทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นเมืองไทยผ่านไปประเทศมาเลเซียและ ประเทศสิงคโปรรถไฟสายใต้วิ่งจาก อำเภอหาดใหญ่ไปสถานีสุไหงโก-ลก ชายแดน ขนทหารและสัมภาระผ่านหน้าวัดช้างให้ วัดช้างให้ก็อยู่ในสภาพเดิม ยังมิได้บูรณะ วัดช้างให้ ซึ่งตั้งติดอยู่กับทางรถไฟเป็นทางผ่านไปยังจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และชายแดนมาเลเซีย เจ้าอาวาสวัดช้างให้ต้องรับภาระหนักต้องจัดหาที่พักหาอาหารมาเลี้ยงดูผู้คนที่มาขอพักอาศัยพักแรมในระหว่างเดินทาง วัดได้มีถาวรวัตถุ ดังนี้ ศาลาการเปรียญ อุโบสถ หอฉัน หอระฆัง กุฏิ สถูปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด กำแพงวัด อาคารเรียน โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
         พ.ศ. 2497 สร้างกำแพงอุโบสถ แทนอุโบสถหลังเดิมที่ปรักหักพังจนเหลือแต่ฐานราก และได้ทำพิธีปลุกเสกพระเครี่องหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ณ.เนินดินบริเวณอุโบสถเก่า ได้ปัจจัยสมทบสร้างอุโบสถ
         พ.ศ. 2499 พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ
         พ.ศ. 2500 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
         พ.ศ. 2501 ทำพิธีผูกพัทธสีมา
***** สถานที่วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม
          พระธาตุเจดีย์วัดช้างให้ รูปแบบ เป็นเจดีย์ 5ยอด โดยมีองค์เจดีย์ใหญ่อยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นห้องโถง มีระเบียงเป็นวิหารคตรอบองค์พระเจดีย์ ฉัตรทองคำหนัก 100บาท เป็นฉัตร 7ชั้น ประดับทับทิม ประดิษฐานอยู่บนยอดเจดีย์ ภายในองค์พระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ความสูง 59.09เมตร 
***** วันที่15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2509 วางศิลาฤกษ์ 
***** วันที่29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2520 พิธียกฉัตรทองคำยอดเจดีย์
***** วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2530 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระเจดีย์
***** วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2531 พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
***** วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2495 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดช้างให้
***** วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ทำพิธียกช่อฟ้า
***** วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ยาว 80 เมตร กว้าง 40 เมตร )
***** วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 ทำพิธีผูกพัทธสีมา
***** พ.ศ. 2507 สร้างศาลาการเปรียญ เสร็จ พระประธานปางปฐมเทศนาพระพุทธไสยาสน์ พวงชุมพู วิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด สถูปหลวงพ่อทวด เดิมเป็นเสาแก่นไม้ปักหมายเอาไว้ เรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่า เขื่อน
****** พ.ศ. 2484 พระครูวิสัยโสภณ ได้ทำการบูรณะด้วยการก่ออิฐถือปูนห่อหุ้มเสาไม้ไว้
***** พ.ศ. 2503 สร้างกุฏิปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหุ่นขึ้ผึ้ง พระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร)
***** รายนามเจ้าอาวาส
          1.สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ทวด)
          2.พระอธิการไชย ศีลวโร
          3.พระอธิการสังข์ ชยธฺมโม
         4.พระเดิม รักขิตเทโว
         5.พระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมมฺธโร)
        6.พระครูใบฎิกาขาว รกฺขิตธมฺโม
        7.พระตานีสรคุณ
        8.พระสุนทรธรรมวัตร
*** ประวัติหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ***
          สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ สมเด็จเจ้าพะโคะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ท่านองค์ดำ,ท่านลังกา เป็นพระมหาเถระผู้ทรงอภิญญาที่รู้จักกันดีในประเทศไทย ประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครอง
         ปัจจุบันหลวงปู่ทวดถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาในประเทศไทยที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมาก เป็นรูปสำคัญ 1 ใน 2 มหาเกจิอาจารย์ของเมืองไทย คู่กับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี  ซึ่งเป็นพระที่มีผู้เคารพ บูชานับถือทั่วประเทศไทย
ตามประวัติกล่าวว่าหลวงปู่ทวด เป็นบุตรของนายหู นางจันทร์ ซึ่งเป็นทาสในเรือนเบี้ย (ทาสทำงานใช้หนี้) ของเศรษฐีปานเกิดในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช หลวงปู่ทวดมีนามเดิมว่าปู เป็นบุตรของนายหู นางจัน ชาวบ้านวัดเลียบ ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ส่วนวันเดือนปีเกิดของเด็กชายปู ตรงกับวันเดือนปีใด หลักฐานยังขัดแย้งกันมาก
          เมื่อท่าน (หลวงปู่ทวด)เกิดมาแล้วก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นกับท่านเรื่อยมา เป็นต้นว่า ขณะที่ท่านอยู่ในวัยแบเบาะในช่วงฤดูเกี่ยวข้าวบิดามารดาของท่านต้องออกไปเกี่ยวข้าวที่กลางทุ่งนาซึ่งเป็นนาของเศรษฐีปาน ซึ่งท้องนาแห่งนั้นห่างจากบ้านประมาณ 2กิโลเมตร ที่นาแห่งนั้นมีดงตาลและมะเม่าเป็นจำนวนมากครั้งนั้นจึงเรียกว่าทุ่งเม่า ปัจจุบันตั้งเป็นสำนักสงฆ์ชื่อนาเปล ในสมัยนั้นจึงมีสัตว์ป่าชุกชุมพอสมควร บิดา มารดาของท่านจึงผูกเปลของท่านซึ่งเป็นเปลผ้าไว้กับต้นมะเม่าสองต้นและก็ได้เกี่ยวข้าวอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้น พอได้ระยะเวลาที่นางจันทร์ต้องให้นมลูก นางจันทร์จึงเดินมาที่ที่ปลูกเปลของลูกน้อย และก็เห็นงูจงอางตัวใหญ่หรืองูบองหลาที่ ชาวภาคใต้เรียกกันพันที่รอบเปล นางจันทร์เห็นแล้วตกใจเป็นอันมากจึงเรียกนายหูซึ่งอยู่ไม่ไกลนักมาดูและช่วยไล่งูจงอางนั้น แต่งูจงอางนั้นก็ไม่ไปไหน นายหูและนางจันทร์จึงตั้งสัตยาธิฐานว่าขออย่าให้งูนั้นทำร้ายลูกน้อยเลย ไม่นานนักงูจงอางนั้นก็คลายวงรัดออกและเลื้อยหายไปในป่านายหูและนางจันทร์จึงเข้าไปดูลูกน้อยเห็นว่ายังหลับอยู่และไม่เป็นอันตรายใดๆ และปรากฏว่ามีเมือกแก้วขนาดใหญ่ที่งูจงอางคลายไว้อยู่บนอกเด็กชายปูนั้น เมือกแก้วนั้นมีแสงแวววาวและต่อมาได้แข็งตัวเป็นลูกแก้ว ปัจจุบันได้ประดิษฐานที่วัดพะโคะ เมื่อเศรษฐีปาน ทราบเรื่องเข้าก็บีบบังคับขอลูกแก้วเอาจากนายหูและนางจันทร์ บิดามารดาของท่านจึงจำต้องยอมให้ลูกแก้วนั้นแก่เศรษฐีปานซึ่งเป็นนายเงิน แต่ลูกแก้วนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิประจำตัวท่าน เมื่อเศรษฐีปานเอาลูกแก้วไปแล้วก็เกิดเภทภัยในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยกันบ่อย และมีฐานะยากจนลง เศรษฐีปานจึงได้เอาลูกแก้วมาคืนและขอขมาเด็กชายปู และยกหนี้สินให้แก่นายหูและนางจันทร์ ทั้งสองจึงพ้นจากการเป็นทาสและต่อมาก็มีฐานะดีขึ้น  ส่วนเศรษฐีปานก็มีฐานะดีขึ้นดังเดิม
          เมื่อท่านมีอายุได้ประมาณ 7ขวบ พ.ศ.2132 บิดามารดาของท่านจึงนำท่านไปฝากไว้เป็นศิษย์วัดเพื่อเล่าเรียนหนังสือ ที่วัดกุฎีหลวงหรือวัดดีหลวงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวัดอยู่ใกล้บ้านท่าน ขณะนั้นมีท่านสมภารจวง ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ เด็กชายปูเป็นเด็กที่หัวดีเรียนเก่งสามารถเล่าเรียนภาษาขอมและภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ว สมภารจวงได้บวชให้ท่านเป็นสามเณรเมื่ออายุได้ 15ปี ตอนที่ท่านบวชเป็นสามเณรนี้เองบิดาของท่านจึงถวายลูกแก้วคืนให้แก่ท่านเป็นลูกแก้วประจำตัวท่านต่อไป
         ด้วยความที่เป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดเวลาของท่าน ต่อมาท่านสมภารจวงได้นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือที่สูงขึ้นสมัยนั้นเรียกว่ามูลบทบรรพกิจ ปัจจุบันก็คือเรียนนักธรรมนั่นเอง โดยนำไปฝากเรียนไว้กับสมเด็จพระชินเสน ซึ่งเป็นพระเถระชั้นสูงที่ส่งมาจากกรุงศรีอยุธยา ให้มาครองเป็นเจ้าอาวาสวัดสีคูยังหรือวัดสีหยังในปัจจุบัน ห่างจากวัดดีหลวงไปทางเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร ท่านได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและจบหลักสูตรที่วัดสีคูหลังจากนั้นท่านได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนหนังสือให้สูงขึ้น
          โดยมาพำนักอยู่ที่วัดเสมาเมือง ซึ่งเป็นสำนักเรียนและมีสมเด็จพระมหาปิยะทัสสี เป็นเจ้าอาวาส และบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุครบกาลอุปสมบท ท่านได้ศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย์ต่าง ๆ จนมีความรู้และเป็นผู้ทรงอภิญญามาก และได้แสดงปาฏิหาริย์หลายครั้ง ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเอกาทศรศในครั้งสุดท้ายในราชทินนามที่ สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ สุดท้ายเมื่อท่านมีอายุได้ 80ปี ท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพะโคะ วัดบ้านเกิดของท่าน ต่อมาท่านได้สั่งเสียกับลูกศิษย์ว่าเมื่อท่านมรณภาพให้นำพระศพท่านไปไว้ที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ต่อไปสถานที่ข้างหน้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คนมาเที่ยว

* ใบพระคาถาปลุกเสก  สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด  จากวัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ)  ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี *

* ซองพระสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด  จากวัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ)  ต.ควนโนรี  อ.โคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี *

R01 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) พิธีใหญ่ เสาร์5 วันที่5 เดือน5 ปี2555 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

  R02 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวด วัดช้างให้หลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) (วัดราษฎร์บูรณะ) พิธีใหญ่ เสาร์5 วันที่5 เดือน5 ปี2555 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท   
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ * 

R03 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) พิธีใหญ่ เสาร์5 วันที่ 5 เดือน5 ปี2555 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R04 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) พิธีใหญ่ เสาร์5 วันที่ 5 เดือน5 ปี2555 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชี พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R05 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) เสาร์5 ตอกโค๊ต5 - 59 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ปี2559 ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1900 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ  พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R06 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) เสาร์5 ตอกโค๊ต5 - 59 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ปี2559 ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1900 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R07 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) เสาร์5 ตอกโค๊ต5 - 59 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ปี2559 ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1900 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R08 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) เสาร์5 ตอกโค๊ต5 - 59 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ปี2559 ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1900 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R09 เหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา หัวโต เนื้อทองแดงชุบนิเกิล วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ตอกโค๊ต55 ปี2555  ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีนี 1900 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R10 เหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา หัวโต เนื้อทองแดงชุบนิเกิล วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ตอกโค๊ต55 ปี2555  ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1900 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R11 เหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา หัวโต เนื้อทองแดงชุบนิเกิล วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ตอกโค๊ต55 ปี2555  ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1900 บาท
 * รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้* 

R12 เหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา หัวโต เนื้อทองแดงชุบนิเกิล วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ตอกโค๊ต55 ปี2555  ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1900 บาท
 * รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R13 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2543 เสาร์5 ต๊อกโค๊ต 5 - 59 ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 900 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R14 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2543 เสาร์5 ตอกโค๊ต 5 - 59 ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 900 บาท
 * รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R15 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2543 เสาร์5 ตอกโค๊ต 5 - 59 ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 900 บาท
 * รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ * 

R16 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2543 เสาร์5 ตอกโค๊ต 5 - 59 ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  900 บาท
 * รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R17 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร เม็ดแตง เนื้อเนื้อกะไหล่ทองลงยา สีแดง เคลือบเรซิ่น วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2561 ตำบลควนโนรี  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R18 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร เม็ดแตง เนื้อเนื้อกะไหล่ทองลงยา สีแดง เคลือบเรซิ่น  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R19 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร เม็ดแตง เนื้อกะไหล่ทองลงยา สีแดง เคลือบเรซิ่น   วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R20 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร เม็ดแตง เนื้อกะไหล่ทองลงยา สีแดง เคลือบเรซิ่น  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R21 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร เม็ดแตง เนื้อกะไหล่ทอง เคลือบเรซิ่น วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R22 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร เม็ดแตง เนื้อกะไหล่ทอง เคลือบเรซิ่น วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R23 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร เม็ดแตง เนื้อกะไหล่ทอง เคลือบเรซิ่น วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R24 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร เม็ดแตง เนื้อกะไหล่ทอง เคลือบเรซิ่น วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R25 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร เม็ดแตง เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีน้ำเงิน เคลือบเรซิ่น วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R26 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร เม็ดแตง เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีน้ำเงิน เคลือบเรซิ่น วัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R27 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร เม็ดแตง เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีน้ำเงิน เคลือบเรซิ่น วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R28 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม  ธมฺมธโร เม็ดแตง เนื้อกะไหล่ทองลงยาสีน้ำเงิน เคลือบเรซิ่น วัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R29 เหรียญหลวงพ่อทวด - พระครูวิสัยโสภณ (ทิม) หลังสถูปหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา พุทธซ้อน เนื้อทองแดงรมดำ ตอกโค๊ต ท. วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ ปี2558 
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมกล่องเดิมจากวัดช้างให้ *

R30 เหรียญหลวงพ่อทวด - พระครูวิสัยโสภณ (ทิม) หลังสถูปหลวงพ่อทวด พิมพ์เสมา พุทธซ้อน เนื้อทองแดงรมดำ ตอกโค๊ต ท. วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ ปี2558
  ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  2500 บาท (ประสบการณ์ระเบิดที่ Big.C ปัตตานีสะเก็ดระเบิดไม่เข้า)
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมกล่องเดิมจากวัดช้างให้ *

R31 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2557  ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1400 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R32 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) 100ปี วาระ3 ปี2555   ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 3000 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R33 เหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2558  ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1200 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R34 เหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2558  ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  1200 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R35 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2561  ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  1000 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R36 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  1000 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R37 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2560 ทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R38 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2560 ทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R39 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2560 ทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R40 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2560 ทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R41 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2560 ทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R42 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2560 ทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R43 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2560 ทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R44 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2560 ทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R45 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2560 ทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R46 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) ปี2560 ทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R47 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา  วัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ)  เนื้อทองแดงชุบนิเกิล  ปี2558 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R48 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  เนื้อทองแดงชุบนิเกิล  ปี2558 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R49 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) เนื้อทองแดงชุบนิเกิล  ปี2558 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R50 เหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2541 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  3000 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพพร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ * 

R51 เหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2541 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 3000 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R52 เหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) เสาร์5 พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงรมดำ ตอกโค๊ต 5 - 59  วัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2559 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R53 เหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) เสาร์5 พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงรมดำ ตอกโค๊ต 5 - 59 วัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2559 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R54 เหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  เสาร์5  พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงรมดำ ตอกโค๊ต 5 - 59 วัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2559 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R55 เหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) เสาร์5 พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงรมดำ ตอกโค๊ต 5 - 59  วัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2559 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R56 เหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) เสาร์5 พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงรมดำ ตอกโค๊ต 5 - 59 วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2559 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R57 เหรียญหลวงพ่อทวด - พระครูวิสัยโสภณ (ทิม )หลังสถูปหลวงพ่อทวด  พิมพ์เสมา  พุทธซ้อน เนื้อทองแดง  ตอกโค๊ต ท.  วัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ)  รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์  ปี2558 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2500 บาท (ประสบการณ์ระเบิดที่ Big.C   ปัตตานีสะเก็ดระเบิดไม่เข้า)
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมกล่องเดิมจากวัดช้างให้ *

R58 เหรียญหลวงพ่อทวด - พระครูวิสัยโสภณ  (ทิม) หลังสถูปหลวงพ่อทวด  พิมพ์เสมา  พุทธซ้อน  เนื้อทองแดง  ตอกโค๊ต ท. วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์  ปี2558 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2500 บาท  (ประสบการณ์ระเบิดที่ Big.C ปัตตานีสะเก็ดระเบิดไม่เข้า)
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมกล่องเดิมจากวัดช้างให้ *

R59 เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) เนื้อทองเหลือง ตอกโค๊ต ท.  วัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ)  รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์  ปี2558 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1600 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมกล่องเดิมจากวัดช้างให้ *

R60 เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) เนื้ออัลปาก้า ตอกโค๊ต ท. วัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ)  รุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ ปี2558 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  1600 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมกล่องเดิมจากวัดช้างให้ *

R61 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงนอกลงยาราชาวดีสีแดง  วัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ) รุ่น432 ปีชาตกาล บล็อกช้างปล้อง รัดประคตเต็ม  ปี2557  หมายเลขที่ตอก 843 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  2200 บาท  (รายละเอียดดูในกล่อง)
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมกล่องเดิมจากวัดช้างให้ *

R62 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงนอกลงยาราชาวดีสีเหลือง วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) รุ่น432 ปีชาตกาล บล็อก2 จุด รัดประคตเต็ม ปี2557 หมายเลขที่ตอก 662 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2200 บาท (รายละเอียดดูในกล่อง)
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมกล่องเดิมจากวัดช้างให้ *

R63 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา เนื้อทองเหลืองนอกลงยาราชาวดีสีเหลือง วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) รุ่น432 ปีชาตกาล บล็อก3 ขีดใน รัดประคตข้างเดียว ปี2557 หมายเลขที่ตอก 662  ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2200 บาท (รายละเอียดดูในกล่อง)
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมกล่องเดิมจากวัดช้างให้ *

R64 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา เนื้อทองเหลืองนอกลงยาราชาวดีสีเหลือง วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) รุ่น432 ปีชาตกาล บล็อก2 จุด รัดประคตข้างเดียว ปี2557 หมายเลขที่ตอก 662 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2200 บาท (รายละเอียดดูในกล่อง)
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ  พร้อมกล่องเดิมจากวัดช้างให้ *

R65 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงนอกลงยาราชาวดีสีแดง วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) รุ่น432 ปีชาตกาล บล็อก2 จุด รัดประคตเต็ม ปี2557 หมายเลขที่ตอก 843 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2200 บาท (รายละเอียดดูในกล่อง)
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมกล่องเดิมจากวัดช้างให้ *

R66 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา เนื้อทองเหลืองนอกลงยาราชาวดีสีแดง วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) รุ่น432 ปีชาตกาล บล็อก3 ขีดใน รัดประคตข้างเดียว ปี2557 หมายเลขที่ตอก 843 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2200 บาท (รายละเอียดดูในกล่อง)
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมกล่องเดิมจากวัดช้างให้ *


R67 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา เนื้อทองเหลืองนอกลงยาราชาวดีสีแดง วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) รุ่น432 ปีชาตกาล บล็อก2 จุด รัดประคตข้างเดียว ปี2557 หมายเลขที่ตอก 843 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2200 บาท (รายละเอียดดูในกล่อง)
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ  พร้อมกล่องเดิมจากวัดช้างให้ *

R68 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา เนื้อทองเหลืองนอกลงยาราชาวดีสีเหลือง วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) รุ่น432 ปีชาตกาล บล็อกช้างปล้อง รัดประคตข้างเต็ม ปี2557 หมายเลขที่ตอก 662 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2200 บาท (รายละเอียดดูในกล่อง)
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมกล่องเดิมจากวัดช้างให้ *

R69 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ  พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R70 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ  พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R71 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R72 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R73 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ  พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R74 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R75 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R76 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ  พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R77 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R78 เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม)  วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 เนื้อทองแดงชุบนิเกิล ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 700 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R79 เหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ท่านอาจารย์ทิม หลังสถูปหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ เนื้อทองแดงชุบนิเกิ้ล วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2557 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R80 เหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ท่านอาจารย์ทิม หลังสถูปหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ เนื้อทองแดงชุบนิเกิ้ล วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2557 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R81 เหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ท่านอาจารย์ทิม หลังสถูปหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ เนื้อทองแดงชุบนิเกิ้ล วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2557 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R82 เหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ท่านอาจารย์ทิม หลังสถูปหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2557 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R83 เหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ท่านอาจารย์ทิม หลังสถูปหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2557 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R84 เหรียญหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ท่านอาจารย์ทิม หลังสถูปหลวงพ่อทวด พิมพ์พุฒซ้อนใหญ่ เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2557 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R85 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2552 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ  พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R86 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา  เนื้อทองแดงชุบนิเกิ้ล  วัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2551 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R87 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา หัวโต เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) เสาร์5  ปี2557 ครบรอบ 60ปี พิธีสร้างพระหลวงพ่อทวด  ปี2497 -  ปี2557 เหรียญรุ่นนี้สร้างประมาณ 7800กว่าเหรียญ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R88 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังพระครูวิสัยโสภณ (ทิม) พิมพ์เสมา หัวโต เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  เสาร์5  ปี2557 ครบรอบ 60ปี พิธีสร้างพระหลวงพ่อทวด  ปี2497 - ปี2557 เหรียญรุ่นนี้สร้างประมาณ 7800กว่าเหรียญ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  1500 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R89 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  1000 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R90 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  1000 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R91 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  1000 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R92 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1000 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R93 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2561 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  1000 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R94 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้  (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2560 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1200 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R95 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2560 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1200 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R96 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2557 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1400 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R97 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2549 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1800 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R98 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังหนังสือ พิมพ์เตารีดกลีบบัว เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2549 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1800 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ  พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R99 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2543 เสาร์5 ตอกโค๊ต 5 - 59  ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 900 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

R100 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังอาจารย์ทิม ธมฺมธโร พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองแดงรมดำ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)  ปี2543 เสาร์5 ตอกโค๊ต 5 - 59 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 900 บาท
* รับประกันพระแท้ ตลอดชีพ  พร้อมซองและใบพระคาถาจากวัดช้างให้ *

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น